История на училищното дело в град Тръстеник

0

Първото училище в с. Марашки Тръстеник /днес гр. Тръстеник/ е открито през 1846 г. Първият учител е Анко Хаджи Гачев, а кмет на селото е Коно Истемирев.Училището се помещава в малка сграда до църквата, заедно с общината.

През 60-те години на ХІХ век се изгражда масивна черква “Успение Пресвета Богородица” и училището се премества в килията към църквата. В преписки към богослужебни книги се чете името на учителя Вельо Ненов /1867 г/ от с. Видраре Софийско, а през 1868 г. – учител е даскал Апостолов.

В две други преписки се съобщава, че през 1870-1871 г. в Тръстеник учителства Въло Донов от село Долни Дъбник. Определена представа за развитието на учебното дело в Тръстеник ни дава една дописка до вестник “ Турция “ от 1872 г., в която се посочва, че “ Българите от това село са достойни за похвала, защото правят всичките си възможни усилия да просветат себе си и да изучат децата си.” През 1872 г. учител е Иван от Крушовица, на когото общината плаща заплата 1000 гроша годишно. През същата година в селището има две училища.

През 1896 г. се построява сграда за общината, но в него се настанява първоначално училище “Евлоги Георгиев”. Сградата е с четири класни стаи и канцелария. Броят на учениците непрекъснато се увеличава, затова същата година започва строеж на голяма училищна сграда с осем класни стаи и две канцеларии. Сградата е завършена през 1897 година и в нея се настаняват учениците от началното училище. В сградата на началното училище се настанява откритата прогимназия “Княз Борис” .

До 1920 година прогимназията е районна и в нея се учат ученици от с. Ореховица, Славовица, Староселци, Подем, Комарево и др. Първите учители в прогимназията са Тома Георгиев, Цанко Кръстев и Вела Благоева.

Към прогимназията е изградено училищно настоятелство. Запазените отчети свидетелстват за активната му дейност и грижа за развитие на образованието в селището.

Към 1920 година е открито още едно първоначално училище – Св. Кирил и Методий, а през 1932 година и първоначално училище “Христо Ботев”.

На 01.10.1945 година с Наредба – Закон на Министерството на народното просвещение е открита непълна гимназия, която носи името на загиналия местен антифашист “Никола Пенков Доровски”. С постановление № 703 от 23.08.1952 год. непълната гимназия е преобразувана в пълно средно смесено училище.

От 1947 година с активното съдействие на цялото население започва строеж на нова сграда. От 1950 г. до сега учебните занятия се водят в нея.

Като вид училище гимназията е от типа на единните. Още от откриването й към нея са паралелките от първи до осми клас от начално училище “Евлоги Георгиев” и прогимназия “Княз Борис”.

През 1971 година към СПУ “Н.П. Доровски” са присъединени и двете начални училища- Христо Ботев и Св. Кирил и Методий.

През 1966 година с указ № 439 на Народното събрание СПУ “Н.П. Доровски” е наградено с орден “Кирил и Методий” І степен по случай 120 години от основаването му и 20 години от откриването на гимназията.

С решение № 27 от 26.02.1992 година на Общински съвет гр. Долна Митрополия името на училището е променено на СОУ “Евлоги Георгиев”.

През 1995 година е разкрита паралелка с разширено изучаване на музика в начален курс, а през 2002 в ІХ клас се приема първият випуск профилирана подготовка с профил “Технологичен”.

Днес в училището преподават 48 учители, които обучават 490 ученици в 26 паралелки.

Коментари

Оставете своя коментар към статията

You must be logged in to post a comment.

google