Археологически обекти на територията на село Рибен

0

Село Рибен е старо средновековно селище, регистрирано в турски документи от средата на XV век като зеамет от хасовете на Никополската крепост под името село Рибене. Съществуването на селището през следващото XVI  столетие е документирано в регистрите за войнуци към Нийболу.

  •  Праисторическо селище – Такарско, в м. Над езерото;

На 2 км. южно от селото. Над трите извора на високото плато, на площ от около 40 дка се намират археологически материали от голямо праисторическо селище. Тук са намерени много каменни чукове, тежести и брадви. Голям чук от това праисторическо селище е предаден на Окръжния исторически музей в Плевен.

  • Антична крайпътна станция и крепост – Ad putea;

В северозападния район на селото, на естествено защитен терен на десния бряг на р. Вит. Античното селище Ад путеа е възникнало като крайпътна станция на римския път, свързващ Карпатите с Бяло море. Тя се е намирала на XIV мили от Ескус (Гиген) и на VII мили от Сторгозия (Плевен).  По-късно крайпътната станция е прераснала в укрепен кастел, който е заемал площ от около 10 дка. Днес над терена от кастела са запазени само част от крепостните стени и зидове в субструкция от монументални сгради. От крепостната стена е запазен незначителен фрагмент на височина около 2-2,20 м., почти обезличен с изваден облицовачен камък. От Ад путеа произхождат ценни археологически материали, които разкриват някогашното величие на този град. Тук е намерена мраморна глава, бронзова статуетка на Хермес, бронзов бюст на вакханка, бронзова реплика на класическото произведение на Пракситер – почиващия Сатир, каменен жертвеник с надпис- посвещение на Юпитер и монети.

  • Античен некропол – м. Пукалица;

Югозападно от селото до шосето за Божурица, на десния бряг на р. Вит. На 0,5 км. южно от Ад путеа се намирал един от некрополите на античния кастел. Днес над терена  няма запазени следи, но местните хора твърдят, че тук винаги при изкопни работи се намират погребения, които по направеното  описание се отнесят към античността и се  свързват с Ад путеа.  В миналото тук е открита гробница, изградена от вторично употребени стели с латински надписи на ветеран от V македонски легион и XI Клавдиев легион.

  • Антично селище – м. Царевец;

Източно от селото до стопанския двор. В непосредствена близост с трите извора, които днес са каптирани и водите им се използват за водоснабдяването на близките селища, на площ от около 100 дка се намират археологически материали от голямо антично селище. В миналото от тук са изваждани строителни материали – тухли и керемиди, намирани са много често римски монети и керамика. Непосредствената близост на селището  с трите извора, които са дали името на крайпътната станция Ad putea, говори за връзката между тези две антични селища. Ана височината, югоизточно от това селище е минавал римският път за Сторгозия.

  • Античен некропол – м. Царевец;

В двора на стопанството, източно от селото. В непосредствена близост със селището от местността Царевец в северозападна посока се е намирал неговият некропол. Днес в двора на стопанството има разкрити три каменни саркофага, чиито капаци са ограничени от акротерии. Погребенията са открити случайно, инвентара е изваден и разпилян. На около 50-60 м. североизточно от тях, на склона, при изкопни работи са разкрити и други погребения и каменни саркофази.

  • Античен водопровод – Трите извора, в м. Царевец;

При изкопни работи за новия каптаж е разкрит античния каптаж и водопровод за античното селище от местността Царевец. Водопровода е изграден от глинени тръби, поставени в тухлени канали. Днес от него, по сведения на местното население, все още има запазени отделни сектори.

  • Антично селище – м. Девичина могила;

На 2,5 км. югоизточно от селото. На около 1,5 км. югоизточно от античното селище в м. Царевец, на площ от около 50 дка се намират археологически материали от богато антично селище.  Селището се намира югозападно от възвишението Девичина могила, на южния склон, не далеч от римския път за Сторгозия. Тук са намерени много римски монети, строителна и битова керамика.

  • Античен некропол – м. Девичина могила;

В местността Девичина могила под Козин дол, на 2,5 км. югоизточно от селото. В непосредствена близост до Девичина могила, на отсрещния склон известен като Козин дол, по всяка вероятност е бил некрополът на селището от близката местност. Тук са откривани много погребения, които въз основа на поучената информация са отнесени към античността.

  • Антично селище – м. Голяма усойна

На 6 км. югоизточно от селото. На 3 км. южно от античното селище в местността Девичина могила, на площ от около 70 дка, се намират археологически материали от голямо антично селище. От тук са изваждани много строителни материали, намерени са много керамични съдове и римски монети. Тук е открит и стар кладенец, свързан от местното население с римляните. Античното селище от местността Голяма усойна се намира недалеч от римския път за Сторгозия  и по всяка вероятност изграждането му е свързано с този път.  Разкритите селища в непосредствена близост с трите извора, техните размери и характер, както и близостта им до римския път и до праисторическото селище, дават основание да се допусне, че вероятно старата Ад путеа се е намирала именно тук и едва през късната античност, аналогично на останалите селища от империята, по стратегически съображения кастелът е преместен на естествено защитен хълм, доминиращ над цялата речна долина.

Коментари

Оставете своя коментар към статията

You must be logged in to post a comment.

google