Археологически обекти на територията на село Славовица

0

  • Антично селище – м. Совата

На 2,5 км. северно от селото. На площ от около 30 дка при обработване на земята се намират археологически материали от антично селище. Тук са намирани и стени, изградени от ломен камък с хоросанова спойка, цели съдчета, монети и оброчни плочки. Днес теренът е затревен и на повърхността се откриват единични фрагменти от строителна и домашна антична керамика.

  • Антична каменоделна  – м. Манастира

На 2 км. югозападно от селото, на 0,2 – 0,3 км. от бившият пионерския лагер. В гората, на склона, се намират в голямо количество натрупани и обхванати изцяло от горски мъхове каменни отломъци и блокове. Едни от тях, изтеглени в страни, са оформени като стели, при други дори е издялан декоративният мотив от виеща се лоза по периферийната рамка. Античната каменоломна е изоставена при някакво бедствие.

Коментари

Оставете своя коментар към статията

You must be logged in to post a comment.

google