Археологически обекти на територията на село Подем

0

  • Антична сграда – в района на селото

На площ от около 3 дка при изкопни работи са открити масивни зидове , изградени от камък и тухли с хоросанова спойка, които оформят големи помещения. Всички зидове са запазени в дворовете под земния насип. Днес над терена има само незначителни фрагменти от строителна и битова антична керамика.

  • Античен некропол – в югозападните райони на селото

В югозападните райони на селото. При строеж на сгради в югозападните райони на селото се откриват антични погребения. Едни от тях са в зидани гробници, други покрити със стреховидно наредени тегули, трети – направо в земята. Погребенията са с богат култов инвентар, част от който се пази в училищната сбирка. По сведения на местното население дори и днес при всеки по-дълбок изкоп в този район на селото се откриват аналогични погребения. В района на селото са намерени фрагмент от бронзова статуетка, дръжка на съд и оброчна плочка на Херкулес.

Коментари

Оставете своя коментар към статията

You must be logged in to post a comment.

google